ProcessManager hjælper jer med energisyn gennem ledelsessystem

Klar til energisyn!

Hos ProcessManager kan vi gøre dig helt klar til certificering efter ISO 14001 med tillæg af kravelement 6.3, som er fra ISO 50001.

Er jeres virksomhed allerede certificeret efter en ISO 14001, skal I have indarbejdet kravelement 4.4.3, hvorefter at I opfylder kravene til et energisyn.

2 veje at gå!

Energisyn betragtes som opfyldt, hvis jeres virksomhed er certificeret efter energiledelsessystemet ISO 50001 (altså har en ISO 50001 certificering) eller miljøledelsessystem, fx ISO 14001, med tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001.

Hvis I vælger vejen med en ISO 14001 certificering, så får I på én gang både et internationalt anerkendt miljøcertifikat samtidig med at I opfylder kravene til et energisyn – og dermed til en ISO 50001 certificering!

Læs om ISO 50001 standarden hos Dansk Standard.

Energigennemgang

ProcessManager foretager en energigennemgang, som omfatter bl.a.:

  • Energiudnyttelse og energiforbrug
  • Identifikation af områder med væsentlig energiudnyttelse
  • Identifikation, prioritering og registrering af muligheder for at forbedre energipræstationen i virksomheden

Ved en vedligeholdt og dokumenteret energigennemgang, opfylder I kravene og er klar til en certificering.

Bæredygtighed
Energigennemgangen giver bl.a. din virksomhed mulighed for at reducere energiomkostninger, at planlægge effektivt for at få mest ud af dine investeringer og at tegne en klar miljø- og bæredygtighedsprofil.
Process Manager
Process Manager