ISO 45001 overordnet

Overordnet er ISO 45001 en standard, som stiller krav til, at jeres virksomhed er en sund og sikker arbejdsplads. Arbejdsmiljø standarden kan implementeres af alle virksomheder uanset størrelse og branche.

Først og fremmest er et vigtigt ISO 45001 krav, at jeres virksomhed identificerer og overholder de gældende lovmæssige krav vedrørende arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Dertil er det et krav, at jeres virksomhed stiller en struktur til rådighed til at forbedre medarbejdersikkerhed, reducere risici på arbejdspladsen samt skabe bedre og mere sikre arbejdsforhold over hele verden.

Et yderligere krav er risikostyring, dvs. at jeres virksomhed kortlægger, hvordan medarbejderes arbejdsmiljø og –sikkerhed potentielt påvirkes negativt af virksomhedens aktiviteter, produkter og services, således at I har mulighed for at håndtere og løse disse forhold.

Derfor er arbejdsmiljø vigtigt for jeres virksomhed

Over 6.300 mennesker dør dagligt af arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker – det er tæt ved 2,3 millioner hvert år! Konsekvensen af sygdomme og ulykker er betydelig både for den enkelte medarbejder og for økonomien som helhed i form af fravær, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og fra øgede forsikringspræmier.

Det er for at bekæmpe dette problem, ISO har udviklet den nye standard til Arbejdsmiljøledelsessystemer – Kravbeskrivelser, som skal hjælpe virksomheder med at imødegå problemerne i arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø standarden er udviklet for at hjælpe alle typer af organisationer med at implementere og demonstrere et sundt arbejdsmiljø og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Standarden er bredt anerkendt og populær, og den sikrer, at ledelse og medarbejdere såvel som eksterne interessenter og potentielle kunder får tillid til, at jeres virksomheds arbejdsmiljø konstant bliver målt og forbedret.

En arbejdsmiljø certificering vil demonstrere over for eksterne interessenter, at I har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og det vil styrke jeres brand som en seriøs, ansvarlig og anerkendt samarbejdspartner.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 45001 certificering

For at blive certificeret til denne standard, er det vigtigt at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge jeres virksomheds processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

Her er ProcessManager Cloud en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant arbejdsmiljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Process Manager
Process Manager