ISO 9001 certificering

ISO 9001 er en standard, der stiller krav til produkt- og servicekvalitet samt kundefokus i virksomheder. ISO-kvalitetsstyring kan anvendes af alle typer organisationer og virksomheder.

Et vigtigt krav i ISO 9001 er etablering og vedligeholdelse af et kvalitetsledelsessystem, der konstant forbedrer evnen til at levere produkter og services, der opfylder kundernes, myndighedernes og lovgivningens krav.

Et andet krav er, at virksomheden fremmer en procestilgang med fokus på faktorer som kundebehov, merværdi, effektivitet og løbende forbedringer gennem objektive målinger.

Risikostyring er også et vigtigt krav i ISO. Virksomheder skal kortlægge potentielle risikoområder og iværksætte tiltag for at minimere eller undgå risici.

Læs mere om ISO 9001:2015 udgaven og hvordan din virksomhed kan implementere standarden på vores hjemmeside.

Sådan øger du kundefokus med ISO 9001

Med en ISO 9001 certificering viser I, at jeres virksomhed opfylder kravene til kvalitet i både produkter og service. En certificering vil give jeres virksomhed anerkendelse og signalere ansvarlighed og seriøsitet over for både kunder og samarbejdspartnere.

ISO kvalitetsstyring er en effektiv måde at forbedre kundetilfredsheden og skille sig ud fra konkurrenterne, hvilket kan styrke jeres markedsposition betydeligt.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 9001 certificering

For at leve op til ISO 9001 certificeringskrav, er det vigtigt at opbygge et kvalitetsledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practice” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med kvalitetsstyring, dvs. med at opbygge og vedligeholde et sådant kvalitetsledelsessystem, hvor “best practice” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Process Manager
Process Manager