Hvad er de vigtigste GMP+ TS1.9 krav?

GMP+ stiller krav til fodersikkerhed generelt og GMP+ TS1.9 stiller krav til fodersikkerhed ved transport.

Standarden kræver at der oprettes et styringssystem der skal garantere sikkerhed og kvalitet ved fodertransport.

Under processen implementeres gældende foderstoflovgivning samt principper og standarder der er accepteret i foderstofsektoren. Det betyder at man ved at leve op til standardens krav også lever op til langt de fleste lov- og branchekrav.

Med denne standard implementeres desuden HACCP-principper (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Læs mere hos gmpplus.org.

ProcessManager kan hjælpe jer til GMP+ certificering

ProcessManager tilbyder et kvalitetsstyringssystem der er forberedt til på en enkelt og overskuelig måde at sikre at virksomheden lever op til kravene.

Med få klik i fodersikkerhedssystemet fra ProcessManager kan man gå fra overblikket til detaljer og tilbage igen. Systemet er forberedt til at styre fodersikkerheden i vognmandsvirksomheder og indeholder dokumentskabeloner til de krævede elementer inklusive HACCP.

Som konsulenter kan vi hjælpe med at skræddersy vores fodersikkerhedssystem til jeres virksomhed. Vi instruerer jer grundigt i kravene og hjælper jer igennem til certificering.

ProcessManager samarbejder med Dansk Transport og Logistik (DTL) om at levere fodersikkerhedssystemer til vognmandsbranchen. Læs mere hos DTL.

Hvorfor blive GMP+ certificeret?

Ved at få jeres fodersikkerhedssystem certificeret viser I over for jeres kunder at I tager fodersikkerhed alvorligt og at jeres system bliver efterprøvet af et uafhængigt organ.

Flere og flere virksomheder kræver GMP+ certificering af vognmænd for overhovedet at komme i betragtning som fodertransportleverandører. Fodertransport i en række lande, herunder fx Tyskland, kræver i mange tilfælde GMP+ certificering.

Om GMP+

GMP+ forkortelsen står for ”Good Manufacturing Practices” og “+’et” for integration af HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Med Hollandsk oprindelse er standarden i dag en international organisation der beskriver et komplet system af standardtekster med krav der garanterer sikkerhed og kvalitet af foderprodukter og foderydelser.

Ved at leve optil kravene i GMP+, øges fokussen på foderkvaliteten i produktions, lager, transport- og handelskæden, dermed styrker et aktivt GMP+ system alle led i kæden.

GMP+ TS1.9 dokumentet beskriver kravene til den del af kæden der består af vej- og jernbanetransport og befragtning.

Process Manager
Process Manager