ISO 14001 krav

ISO 14001 er en international miljøstandard, som kræver, at virksomheder identificerer og forstår deres miljøpåvirkninger og arbejder på at forbedre deres miljøpræstationer.

Et vigtigt krav i ISO 14001 er udarbejdelsen af en miljøpolitik og målsætninger. Derudover skal virksomheden have en forståelse af, hvordan væsentlige miljøpåvirkninger kan håndteres og implementere passende kontroller og målsætninger til at forbedre miljøindsatsen. Det er også vigtigt at overholde miljølovgivning og udføre en risikostyring, samt miljøkortlægning for at identificere og forebygge potentielle miljørisici.

Læs mere om ISO 14001:2015 udgaven og hvordan din virksomhed kan implementere standarden på vores hjemmeside.

Derfor er en miljøcertificering fra ISO vigtig for jeres virksomhed

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for milløjedelsessystemer. Med denne ISO certificering viser jeres virksomhed således, at I har et værktøj til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Fx viser I med en miljøcertificering fra ISO, at I er med til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssig udledninger i miljøet. Læs mere hos iso.org.

Fordelene med en miljøcertificering er åbenlyse: I synliggør over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, at I arbejder seriøst med jeres miljømål og dermed minimerer jeres miljøpåvirkning. Det vil differentiere jer fra konkurrenterne, hvilket kan være afgørende i en konkurrencesituation, hvor miljøhensyn er et vigtigt parameter.

En anden vigtig fordel ved certificeringen er, at standarden er designet til at være kompatibelt med andre anerkendte og universelle ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Herved er det oplagt at integrere standarden i et eksisterende ledelsessystem.

ProcessManager Cloud – jeres vej til en ISO 14001 certificering

For at leve op til kravene og få en miljøcertificering er det vigtigt at opbygge et miljøledelsessystem, der giver mulighed for at kortlægge virksomhedens processer og identificere ”best practise” på tværs af medarbejdere, afdelinger og hierarkier.

ProcessManager Cloud er en enkel, visuel og intuitiv ISO software, der hjælper med at opbygge og vedligeholde et sådant miljøledelsessystem, hvor “best practise” nemt forankres, udvikles og deles på tværs af virksomheden.

Som en del af software pakken, har vi gennem tiden udarbejdet alle de grundskabeloner som skal til for at leve op til kravene. Ved at bruge ProcessManger Cloud kommer I som virksomhed naturligt gennem de steps der.

Process Manager
Process Manager