ISO 9001 certificeret med rådgivning fra ProcessManager
PASCHAL-Danmark A/S har været ISO 9001 certificeret siden maj 2000, har altid fået fine audit-resultater og kan se at vores ledelsessystem giver værdi for kunder, medarbejdere og ledelse hver eneste dag!

Vi har gennem alle årene arbejdet struktureret og løbende forbedret ledelsessystemet og har indarbejdet mange ekstra tiltag som har understøttet vores forretning og strategi.

Vi har over det sidste år arbejdet frem mod, at vores daværende ISO 9001:2008 skulle opgraderes til den nyeste 2015 version med fokus på interessenter, styring af muligheder og risici m.m.

Under arbejdet med opgraderingen til den nye ISO 9001:2015 version fandt vi hurtigt ind til kernen i den nye standard, som vil bibringe ny værdi til vores ledelsessystem.
Efter lidt tid indså vi, at den nye standard er mere åben for tolkning og mindre konkret end de hidtidige versioner og at der derfor var risiko for at overgøre den gode gerning, ved bl.a. at muligheds/risikovurdere på alt for mange interessenter og på detaljeret niveau samt overtolke andre af de nye elementer.

Processen
Vi kontaktede derfor ProcessManager mhp. at få råd og vejledning til at ramme det rigtige niveau i vores arbejde. Konsulenten fra ProcessManager var her én dag, hvor vi gennemgik vores forretning, eksisterende ledelsessystem, strategiplan og det hidtidige arbejde med interessentanalyse, risici etc.

Da dagen var slut havde vi sammen konkretiseret og udarbejdet udkast til ca. halvdelen af de nye tiltag samt identificeret og lavet en handlingsplan for vores egen udarbejdelse af de resterende tiltag. Kort sagt – efter én dag var det ”grå område” reduceret til en veldefineret køreplan på det rette niveau!

Resultat
Medio november 2017, blev vi re-certificeret iht. ISO 9001:2015, uden afvigelser og med flere rosværdige bemærkninger.

Vi kan klart anbefale ProcessManager til at skabe overblik!

Process Manager
Process Manager