ISO 9001 & 14001 certificeret i samarbejde med ProcessManager
Polaroil gennemførte i en fornyelse af virksomheden til gavn for den grønlandske befolkning og de stadigt flere private virksomheder. En del af dette var en beslutning om at blive ISO 9001 certificeret. I august 2011 besøgte direktør Kim Hjermind hovedkontoret i Sisiumut på vestkysten lige nord for polarcirklen. I løbet af en uge blev der opbygget et forretningssystem i programmet ProcessManager. Systemet bygger videre på den store viden og de rigtig mange operationelle procedurer, som var blevet udviklet og implementeret gennem mange år.
Processen
Med forretningssystemet som ny platform blev virksomheden tænkt i processer, og de mange enkelt aktiviteter blev på den måde bundet sammen til en helhed. Det betyder, at viden fastholdes og deles, og specielt nye medarbejdere vil få en meget hurtigere forståelse af hvordan virksomheden er sat sammen og hvordan den opererer.
Der har herefter været et kvartal, hvor man kunne blive fortrolig med systemet og få de sidste ting på plads. Primo november 2011 blev der holdt internt audit og ledelsens evaluering.

Som en del af både ISO 9001 og af den generelle fornyelse besluttede ledelsen at gennemføre en måling af tilfredshed og loyalitet blandt alle kunder. Den blev gennemført i oktober 2011 og udsendt på hele 3 sprog samtidig: dansk, grønlandsk og engelsk. Det lykkedes at få deltagelsen op på en svarprocent på 59%. Analysen er udarbejdet og præsenteret for ledelsen, som inddragede den i ledelsens evaluering samt i det generelle udviklingsprogram.

Polaroil ønskede fortsat at styrke forretningen og igangsatte derfor arbejdet med at blive klar til en ISO 14001 certificering.

Det eksterne miljø har en meget stor betydning i Grønland, hvor havet i høj grad er befolkningens fødekammer, og hvor eventuelle forureninger kun genoprettes meget langsomt.

Ekstern audit

Resultatet
Processen for både ISO 9001 og ISO 14001 gik godt og Polaroil blev i 2011 certificeret efter ISO 9001 og i 2013 blev de certificeret til ISO 14001.
Polaroil valgte ProcessManager for at kunne skabe et godt samlet overblik over virksomhedens processer, og får at have et godt og enkelt system i hverdagen. Dette har været en succes og Polaroil er her i 2021 stadig certificeret til begge standarder med et aktivt ledelsessystem.
Process Manager
Process Manager