ISO 9001, 14001 & 45001 certificeret i samarbejde med ProcessManager
I marts 2020 besluttede vi at udvide virksomheden med en ny afdeling ScanNautic Engineering A/S hvilket indebar nødvendigheden af at blive ISO certificeret da dette er et ”must” inden for store dele af branchen.

Efter at have undersøgt markedet for konsulenter faldt valget på ProcessManager. I det indledende virtuelle møde blev det i samarbejde med Kim og Nick Hjermind besluttede vi at virksomheden skulle certificeres efter de 3 standarder – ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 samt at standarderne skulle være på både Dansk og Engelsk da ScanNautic har både danske og udenlandske medarbejdere. På trods af mange udfordringer og den netop startede Covid-19 pandemi og dermed nedlukning af store dele af samfundet, mente ProcessManager at alle 3 ISO standarder kunne færdiggøres på 6 måneder, hvis vi var villige til at benytte det virtuelle medie, når der skulle afholdes møder.

Processen
ProcessManager benytter et cloud baserede ISO system, som de selv har udviklet. Systemet indeholder skabeloner til de standarder, der er nødvendige og er foruden at være let overskueligt, også er nemt at arbejde i.

I perioden marts til august 2020 blev der afholdt adskillige virtuelle møder, hvor Nick Hjermind som en uvurderlig hjælp gav vejledning samt input til vores ISO systemopbygning samt det indhold der var nødvendigt.

Den 24. september 2020 var virksomheden klar til det første interne audit, hvor Nick og Kim Hjermind fysisk brugte en dag på at gennemgå hele ISO systemet, gav virkelig værdifulde input, vejledte og kom med gode råd hvorefter de udfærdigede en intern audit rapport som der skulle følges op på inden det første eksterne audit den 14. oktober 2020.

Intertek blev valgt som det firma, der skulle udføre de to eksterne audits. Det første audit blev p.g.a. Covid 19 situationen afholdt virtuelt med deltagelse af Nick, Intertek samt virksomheden. Hele setuppet virkede perfekt og det første audit forløb uden der blev fundet større bemærkninger i dokumentationen end man må forvente i så omfattende audit.

Den anden og endelige audit fandt sted den 30. oktober 2020. Modsat den første audit fandt den anden audit sted på vores adresse hvor 2 eksterne auditører samt Nick Hjermind deltog. Auditten forløb i en meget venlig atmosfære hvor tingene blev efterprøvet både teoretisk samt fysisk. Den endelige rapport blev udarbejdet uden nogle afvigelser.

Den 25. november 2020 modtog ScanNautic A/S & ScanNautic Project & Engineering A/S den endelige godkendelse fra Intertek og virksomheden var på kun 8 måneder blevet ISO 9001, 14001 og 45001 certificeret.

Resultat
Det er hævet over enhver tvivl at ScanNautic A/S & ScanNautic Project & Engineering A/S valgte den rette konsulentvirksomhed til at rådføre os. At de samtidig har et virkeligt nemt og tilgængeligt ProcessManager Cloud system, hvor alle kan være med og finde de nødvendige retningslinjer uden at være IT expert, gør kun fornøjelsen større.

Der skal ikke herske tvivl om, at ProcessManager fremadrettet ikke kun vil blive benyttet som et godt salgsredskab men helt sikkert vil blive benyttet som et opslagsværk til gavn for de ansatte, virksomheden samt øge sikkerheden og gavne miljøet.

Vi kan kun anbefale andre virksomheder at benytte ProcessManager og er ikke i tvivl om de får en meget behagelig omgangstone og et godt resultat.

En stor tak til Nick og Kim Hjermind.

Process Manager
Process Manager