Tilmed dig vores webinar d. 19/3

Bliv certificeret på 3 måneder

Vi hjælper jer med at blive ISO certificeret på en hurtig og overskuelig måde. Vi tager ejerskabet af processen og garantere derigennem, at I når i mål med et certifikat.

Sammen med jer beskriver vi jeres processer og altid med udgangspunkt i hvordan I gør i dag. Hertil sikrer vi, at jeres processer også efterlever standarden. At beskrive virksomhedens processer, skal altid være med fokus på at optimere virksomheden, for at give jer mest gavn af certificeringen.

Vi kan hjælpe jer med at opnå en certificering fra start til slut på 3 måneder indenfor:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • ISO 45001 (arbejdsmiljø)
  • ISO 27001 (informationssikkerhed)
  • ISO 22000 (fødevaresikkerhed)
  • ISO 50001 pkt. 6.3 (energitilsyn)
  • GMP+ TS 1.9 (fodersikkerhed)

Klik på videoen til venstre for at se vores samarbejde fra start til slut med en af vores meget tilfredse kunder. 

 

Cloudløsning
Vores Cloudløsning er et visuelt og let anvendeligt ledelsessystem, hvor I kan beskrive alle jeres processer, så de er tilgængelige for medarbejdere og interessenter, samt dækker kravene i en udvalgt ISO-standard.

Cloudløsningen indeholder en fuld skabelon af en generisk virksomhed og dens processer. Hertil har vi udfyldt processerne med overvejelser, som I skal gøre jer, samt tilføjet skriftlige skabeloner, for alle de steder hvor ISO kræver det.

Dermed skal den dybe tallerken ikke opfindes på ny.

Ledelsessystemer
der styrker virksomheden
Kursus

Ønsker du eller dit firma at blive klogere på ISO?

På kurset vil vi give dig en solid forståelse af ISO 9001 standarden, samt et samlet overblik over sammenspillet mellem nogle af ISO-standarderne. Vi vil gennemgå ISO kravene og visuelt via. vores kvalitetsledelsessystem, demonstrere hvordan disse krav kan udmøntes i hverdagen. Der vil også være godt med tid til individuelle spørgsmål, hvor vi blandt andet kan sætte kravene i forhold til jeres specifikke case.

Når man har implementeret et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem, er det vigtigt at vedligeholde og forbedre det løbende. Vi vil derfor komme ind på hvordan dette kan gøres bedst muligt og hvad det er man løbende skal udføre. Under kurset vil vi gøre brug af flere forskellige skabeloner, som er med til at give virksomheden en lettere start på certificeringen. Disse skabeloner vil vi fremsende efter endt kursus, så I har mulighed for at arbejde videre med jeres kvalitetsledelsessystem.

Cases

Baggrund

ProcessManager blev stiftet i København den 1. januar 2004. Fokus lå i starten på strategi og effektivisering men skiftede forholdsvis hurtigt til at opbygge ledelsessystemer. Vægten lå på helstøbte systemer, som favnede hele virksomheden, satte kunden i centrum og fastlagde/udpakkede processer på en helt ny, enkel og visuel måde.

ProcessManager Cloud blev udviklet for at have et supernemt system at arbejde med, og som var skræddersyet til netop vores måde at kortlægge og udpakke processer på. Den allerførste udgave blev lanceret i 2007 i samarbejde med Gentofte Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.  Det viste sig hurtigt, at dette system var helt oplagt for virksomheder, der ønskede en certificering. Eller som var trætte af gamle og tunge systemer.

Med ProcessManager Cloud kan man etablere enkle systemer, som bygger videre på virksomhedens eksisterende systemer og information, og som netop mødte kravene i de forskellige standarder.

I dag har vi en stærk ekspertise, og gennemprøvede skabeloner, for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000 og GMP+ TS 1.9

Baggrund

ProcessManager blev stiftet i København den 1. januar 2004.

Fokus lå i starten på strategi og effektivisering men skiftede forholdsvis hurtigt til at opbygge ledelsessystemer. Vægten lå på helstøbte systemer, som favnede hele virksomheden, satte kunden i centrum og fastlagde/udpakkede processer på en helt ny, enkel og visuel måde.

ProcessManager Cloud blev udviklet for at have et supernemt system at arbejde med, og som var skræddersyet til netop vores måde at kortlægge og udpakke processer på.

Den allerførste udgave blev lanceret i 2007 i samarbejde med Gentofte Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Det viste sig hurtigt, at dette system var helt oplagt for virksomheder, der ønskede en certificering. Eller som var trætte af gamle og tunge systemer.

Med ProcessManager Cloud kan man etablere enkle systemer, som bygger videre på virksomhedens eksisterende systemer og information, og som netop mødte kravene i de forskellige standarder.

I dag har vi en stærk ekspertise, og gennemprøvede skabeloner, for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000 og GMP+ TS 1.9

Få Et Tilbud

Kontakt

Domicil billede

info@process-manager.dk

Njalsgade 76, DK-2300 København S

CVR-nr 28697767

info@process-manager.dk

Njalsgade 76, DK-2300 København S

CVR-nr 28697767

All rights reserved ©

Process Manager
Process Manager